SAVJETOVANJE, POMOC I INTERVENCIJE ZA IZBJEGLICE

FLUCHTpunkt je organizacija koja se brine o izbjeglicama i u isto vrijeme posreduje u koordinaciji u brizi za izbjeglice u Tirol-u.
Naš rad se orijentira prema potrebama izbjeglica a ne prema njihovom pravnom statusu.

Mi pokušavamo Vaša socijalna i pravna prava da ostvarimo.Kada dođete kod nas, mi u prvi mah, ukoliko je to potrebno sa prevodiocem, raspravimo Vaše stanje. Na osnovu toga nudimo savjetovanje prema Vašoj situaciji, a ukoliko je to potrebno nudimo Vam mogucnost kontaktiranja sa zaduženih institucijama.
Svaka žena koja to želi ima mogućnost da kao savjetnicu dobije osobu svoga pola.

Socijalno i pravno savjetovanje

FLUCHTpunkt savjetuje i nudi pomoc kod slijedecih pitanja i problema:

  • Osnovna briga o izbjeglicama
  • Proces azila i procesualna pomoc
  • Pravo boravka i ostala pitanja vezana za pravo o strancima
  • Schubhaft i «protjerivanje iz države»
  • Zdravstveni, financijski, socijalni problemi i poteškoće kod svakodnevnice ( primjerice radi : potraga za prenoćištem, besplatna hrana i tako dalje)

Preporuka

  • Pravnik
  • Doktor, psihoterapeut, ili psihijatar,sa ili bez osiguranja
  • Druge socijalne ustanove koje Vam mogu pomoći

Pratnja

  • Prilikom posjeta organima vlasti